Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty organizowane przez AGROunię?
 
Zdecydowanie Tak
Zdecydowanie Nie
Nie odpowiada mi ich forma
Nie mam zdania


Warto wiedzieć

Odmiany dają postęp

2021-06-30

Instytut Hodowli Roślin i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Rolniczych byli organizatorami II Ogólnopolskiego Pokazu Polowego Postępu Genetycznego Odmian Roślin w Radzikowie. W części seminaryjnej wygłoszono 5 referatów. Dr hab. Magdalena Szechyńska-Hebda p.o. dyrektora IHAR – PIB przedstawiając stan prac badawczo-hodowlanych w instytucie podkreślała, że  obecnie 70% wzrostów plonów uzyskuje się dzięki nowym odmianom. Prof. dr hab. Henryk Bujak dyrektor COBORU przypomniał, że dzięki PDO możliwa jest obiektywna ocena odmian obecnych na rynku. Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor (IHAR – PIB) omówił cele projektu Agrobank. Natomiast prof. dr hab. Edward Gacek, były dyrektor COBORU, zaprezentował założenia inicjatywy białkowej COBORU. Z kolei prof. dr hab. Danuta Boros (IHAR – PIB) przedstawiła możliwości wykorzystania nowych odmian żyta do przygotowywania mieszanek paszowych dla zwierząt monogastrycznych.

Niestety, ze względu na poranną ulewę nad Radzikowem nie mogła się odbyć część polowa i zwiedzanie poletek doświadczalnych.


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat