Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty organizowane przez AGROunię?
 
Zdecydowanie Tak
Zdecydowanie Nie
Nie odpowiada mi ich forma
Nie mam zdania


Warto wiedzieć

Dzień Pola w Winnej Górze

2021-06-30

Dnia 1 czerwca 2021 r. na winnogórskich polach odbył się Dzień Pola. To już kolejna edycja zorganizowana przez Instytut Ochrony Roślin – PIB. Tematem przewodnim spotkania były „Innowacje w ochronie roślin wynikające ze strategii KE”. W wydarzeniu wzięli udział: Bartosz Dąbrowski – z-ca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW, prof. dr hab. Henryk Bujak – Dyrektor COBORU oraz z-cy Dyrektora COBORU Marcin Behnke i Arkadiusz Sokołowski, przedstawiciele WIORiN-u w Poznaniu, PIORIN-u w Środzie Wielkopolskiej, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, firm fitofarmaceutycznych, mediów, a przede wszystkim okoliczni rolnicy. Spotkanie otworzył Dyrektor IOR-PIB prof. dr hab. Marek Mrówczyński. Mimo początkowo niesprzyjającej pogody, specjaliści z IOR-PIB zaprezentowali prowadzone na polach Polowej Stacji Doświadczalnej w Winnej Górze badania oraz ich wyniki. Zgromadzeni mogli zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami Instytutu w zakresie ekologii. Właśnie w Instytucie opracowano strategie stosowania właściwych zabiegów agrotechnicznych zapewniających zdrowotność upraw ekologicznych i wysoką bioróżnorodność środowiska. Temat ekologii i metod biologicznych w uprawie roślin przedstawiła dr hab. Jolanta Kowalska, prof. IOR-PIB. Badania integrowanej ochrony roślin omówił dyrektor ds. naukowych IOR-PIB dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR-PIB. Profesor przedstawił zastosowanie mniejszej ilości środków ochrony roślin w różnych technologiach uprawy (orkowej i bezorkowej) z wykorzystaniem płodozmianu. Zgromadzeni mogli usłyszeć o możliwościach teledetekcyjnych w prowadzeniu badań naukowych z wykorzystaniem drona. Niestety pokaz możliwości tego sprzętu zakłóciła deszczowa pogoda. Ciekawostki o możliwościach nawadniania pól w doświadczalnictwie polowym przedstawił dr hab. Romuald Gwiazdowski, a tematykę porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego omówił dr Przemysław Kardasz. Tematykę stosowania preparatów firmy Plocheer, które można stosować zarówno w ochronie roślin, jak i w produkcji zwierzęcej; wykorzystania metod biologicznych w produkcji wielkoobszarowej poruszył pan Karol Haremza, kierownik Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Winnej Górze. Pan Karol zaprezentował także kolekcje odmian kukurydzy, zlokalizowaną na terenie Zakładu.  Spotkanie „na żywo”, które odbyło się po długim okresie tylko tych online, było świetną okazją do zaprezentowania najnowszych osiągnięć w dziedzinie nauki, ukierunkowanej obecnie na badania związane nie tylko z integrowaną ochroną, ale również wpisujące się w strategie Unii Europejskiej. Producenci rolni mogli porozmawiać z ekspertami na tematy dotyczące ich gospodarstw, problemów związanych z ograniczeniami w stosowaniu środków ochrony roślin oraz zagrożeń związanych z koniecznością dostosowywania gospodarstw do wymogów UE.

dr inż. Przemysław Kardasz (IOR-PIB)


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat