Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Na jakie ugrupowanie zagłosujesz w wyborach do Europarlamentu?
 
Koalicja Europejska
Prawo i Sprawiedliwość
Inne ugrupowanie
Nie zagłosuję


Warto wiedzieć

Pomoc na wysuszony hektar

2018-09-24

Rolnicy, u których szkody w uprawach rolnych w 2018 r. spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi objęły 30-70% powierzchni danej uprawy, mogą się ubiegać o pomoc. Jest to działanie na podstawie §13 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (DzU poz. 187, z późn. zm.).
Od 26 września do 17 października można składać wnioski o udzielenie pomocy do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód. Uwaga: formularz wniosku jest dość obszerny oraz nasycony urzędniczymi sformułowaniami i odniesieniami do mało znanych rolnikom przepisów prawa, przez co jest skomplikowany!
Powyższa pomoc będzie udzielana dwojako:
  • poza formułą pomocy de minimis na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 702/2014 – w przypadku gdy szkody spowodowane suszą lub powodzią oszacowane przez komisję będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej;
  • w ramach formuły pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 – w przypadku gdy powyższe szkody będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.
Stawka pomocy wynosi 500 zł/ha. Będzie ona pomniejszana o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk.
Formularz wniosku dostępny na: www.arimr.gov.pl

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat