Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Warto wiedzieć

Program azotanowy już obowiązuje

2018-08-21

Od 26 lipca br. obowiązują w całym kraju wymagania programu azotanowego. Jest jednak kilka wyjątków, które będą wprowadzane stopniowo. Otóż od 1 stycznia 2019 r. będzie trzeba sporządzać plan nawożenia azotem. Z kolei przepisy odnoszące się do obowiązku dostosowania powierzchni lub pojemności miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w programie azotanowym, zaczną obowiązywać w dwóch terminach. Dla podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP będzie to od 31 grudnia 2021 r., zaś dla podmiotów prowadzących chów lub hodowlę zwierząt w liczbie mniejszej lub równiej 210 DJP – od 31 grudnia 2024 r.
12 lipca br. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu (DzU z 2018 r., poz. 1339). Program azotanowy stanowi realizację wymagań zarówno Dyrektywy 91/676/EWG z 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych, jak i wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 20 listopada 2014 r. w sprawie C-365/13.

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat