Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Warto wiedzieć

Zmiana terminu kontroli dywersyfikacji upraw

2018-05-22

Resort rolnictwa skierował 10 maja 2018 r. do konsultacji publicznych, uzgodnień i opiniowania Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw. Projekt ten dotyczy zmiany terminu kontroli dywersyfikacji upraw w ramach zazielenienia.
Dotychczas termin określony w Rozporządzeniu z 6 marca 2015 r. w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw (Dz.U. poz. 340, z późn.zm.) ustalony był od 15 maja do 15 lipca. Zmieniane przepisy wprowadzą w kampanii 2018 r., analogicznie jak w poprzednim roku, przesunięcie tego terminu na okres od 1 czerwca do 31 lipca br.
W trakcie okresu kontroli dywersyfikacji upraw organ kontrolny weryfikuje, czy w tym czasie rośliny są uprawiane i zajmują określony odsetek powierzchni gruntów ornych. Kontrola w tym zakresie jest możliwa zarówno na podstawie obecności uprawy, jak i na podstawie jej pozostałości znajdujących się na polu po zbiorze, np. ścierniska lub resztek pożniwnych (również po zaoraniu uprawy).
MRiRW

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat


Advertisement