Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Warto wiedzieć

Uproszczenia w dywersyfikacji upraw

2018-05-22

Ulewne deszcze i powodzie, które wystąpiły w Polsce od sierpnia do października 2017 r., uniemożliwiły w wielu gospodarstwach siewy ozimin lub doprowadziły do ich zniszczenia. Komisja Europejska na wniosek ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela wydała decyzję umożliwiającą rolnikom skorzystanie w 2018 r. z odstępstwa w zakresie dywersyfikacji upraw. Taką decyzję wydano też dla Danii, Estonii, Łotwy, Litwy i Finlandii.
Rozporządzenie z 27 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu (Dz.U. 2018, poz. 826) już obowiązuje. Z derogacji mogą skorzystać rolnicy, u których udział gruntów ornych nieobsianych oziminami lub upraw ozimych utraconych na skutek ulewnych deszczy i powodzi wynosi co najmniej 30% całkowitej powierzchni ozimin. W takiej sytuacji posiadacze 10-30 ha gruntów ornych będą zwolnieni z obowiązku prowadzenia dwóch upraw, a posiadacze 30-150 ha będą zobowiązani do prowadzenia przynajmniej dwóch upraw, a nie trzech. Dzięki temu rolnicy nie będą sankcjonowani za niespełnienie wymogu dywersyfikacji upraw.
MRiRW

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat


Advertisement