Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnieAgroenergetyka


Sonda
Dla jakich gospodarstw rolnych ubiegły rok był najlepszy?
 
produkujących mleko
produkujących trzodę
produkujących bydło mięsne
produkujących owce
produkujących zboża
produkujących kukurydzę
produkujących buraki cukrowe
produkujących ziemniaki
produkujących rzepak
produkujących warzywa lub owoce


Text
Warto wiedzieć

Nowy herbicyd zbożowy

2012-03-05

Niebawem firma Chemirol wprowadzi na rynek nowy herbicyd zbożowy Galmet 20 SG (substancja aktywna metsulfuron metylu 200 g/kg). Substancja ta do tej pory była obecna tylko w krajach Europy Zachodniej, gdzie była zalecana w zbożach ozimych i jarych: pszenica, jęczmień, pszenżyto, żyto i owies. Zwalcza m.in.: bodziszka drobnego, rumianowate, maki, chabry, samosiewy rzepaku, ostrożnia polnego, fiołki, przetacznika perskiego, kurzyślad polny i niezapominajkę polną. Do chwastów odpornych należą: przytulia czepna i przetacznik bluszczykowy. Warto pamiętać, że produkt sprzedawany będzie w nowoczesnej formulacji SG, która podnosi skuteczność zawartej w nim substancji aktywnej, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo stosowania. Galmet 20 SG w Polsce zalecany jest w pszenicy ozimej w fazie krzewienia (najpóźniej do 1. kolanka) w dawce 30 g/ha + adiuwant.
Galmet 20 SG dostępny będzie także w pakiecie z herbicydem Galaper 200 EC (fluroksypyr), pod nazwą handlową Galaper Strong – 20 g/ha + 0,4-0,6 l/ha. Dodatek fluroksypyru poszerza zakres zwalczanych chwastów m.in. o przytulię czepną (w każdej fazie rozwojowej), mniszka, rdesty, powoje, przetaczniki i wyki. Mieszaninę metsulfuronu z fluroksypyrem można stosować także w późnych fazach rozwojowych, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa dla pszenicy i wysokiej skuteczności. Pakiet Galaper Strong będzie dostępny na terenie całego kraju w wybranych sklepach rolniczych w zestawach na 2,5 oraz 12,5 ha.

przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone