Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy pomoc "covidowa" dla rolników jest wystarczająca?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Pod naszym patronatem

Rolnictwo pełne wyzwań

2019-04-03

Zmiany klimatyczne i związane z nimi anomalie pogodowe, a także kurczący się areał gruntów ornych oraz innych zasobów przy jednocześnie rosnącej populacji ludzi na świecie, to jedne z głównych wyzwań przed jakimi stoi rolnictwo – uznali uczestnicy konferencji zorganizowanej 27 marca br. przez firmę Mifarm z Wyszkowa (Mazowieckie). Michał Wiech, jej właściciel, otwierając konferencję zwrócił uwagę na duży postęp jaki dokonał się w polskim rolnictwie w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Nie ma wątpliwości, że zmieniające się otoczenie prawne, ekonomiczne i przyrodnicze wymusi na gospodarstwach dalsze zmiany dostosowawcze, które pociągną za sobą określone koszty.
Zmieniający się klimat będzie jednym z ważniejszych czynników wpływających na sposób gospodarowania. Stąd podczas konferencji poświęcono mu najwięcej uwagi. Niepokoi szczególnie nasilający się problem suszy oraz jej negatywny wpływ na uprawy.
Chociaż jak wskazywał prof. Marcin Kozak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, to nie jedyny problem związany ze zmianami klimatycznymi. Należy też się spodziewać większych problemów ze szkodnikami, z zachwaszczeniem, czy z niektórymi chorobami. Naukowiec zwrócił jednak uwagę również na pozytywne skutki zmian klimatu, w tym na możliwy wzrost areału uprawy roślin ciepłolubnych, jak kukurydza, soja, słonecznik czy proso.
– Dostosowanie produkcji roślinnej do prognozowanych warunków klimatycznych będzie wymagało zmian w organizacji technologii uprawy poszczególnych gatunków roślin – podsumował prof. Marcin Kozak.
O znaczeniu właściwej agrotechniki w ograniczaniu negatywnego wpływu warunków pogodowych na uprawy mówił także dr Janusz Malanowski z firmy Syngenta. Zwrócił przy tym uwagę na jej pozytywny wpływ na ograniczanie zachwaszczenia, a także na uodpornianie się chwastów. Chodzi m.in. o stosowanie płodozmianu czy opóźnianie terminu siewu zbóż ozimych, co według niemieckich wyników badań ograniczało presję wyczyńca polnego oraz porażenie przez wirusa żółtej karłowatości w jęczmieniu ozimym. Jednak sama agrotechnika nie wystarczy i potrzeba też odpowiedniej ochrony.
Wcześniej jednak trzeba wybrać odpowiednią odmianę, co jak przekonywał dr Adam Gleń z firmy Danko Hodowla Roślin, dla maksymalizacji plonów ma większe znaczenie niż stosowanie środków ochrony roślin, czy nawozów. Podkreślał, że hodowla roślin stara się podążać za wymaganiami rynku. Oprócz najważniejszego celu jakim jest plon, stawia także na poprawę zimotrwałości, mrozoodporności i jakości oraz odporności na wyleganie, porastanie, suszę czy choroby. Dla każdej ze wspomnianych cech podał też kilka przykładów odmian hodowli Danko.
ala
Michał Wiech, Mifarmprof. Marcin Kozak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiudr Janusz Malanowski, Syngentadr Adam Gleń, Danko Hodowla Roślin


przeglądaj wszystkie
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat