Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy w związku z falą podwyżek cen obawiasz się o przyszłość swojego gospodaratwa?
 
Tak. Coraz bardziej
Nie. Sytuacja jest stabilna
Trudno powiedzieć, trzeba poczekać
Nie mam zdania


Archiwum
Wybierz rok:
Spis treści:
 
komentarze            
Nowe wyzwania                         3
Rzut na kukurydzę                                      3
Obserwuj pole                                            5
Średnie zachwaszczenie?                            5
 
zbożowe 

Kierunki hodowli zbóż jarych                       8

Jęczmień wciąż najważniejszy                      11

Pszenżyto w doświadczeniach PDO              14

Odmiany odporne na choroby                     16

Perfekcyjna uprawa pszenicy jarej               19

Odmiany owsa: postaw na najlepsze            22

Walkę o plon rozpocznij od zaprawiania     25

Dobór odmian kukurydzy na ziarno              28

Ochrona potrzebna od siewu                       32

 
oleiste    

Czy opłaca się siać rzepak jary?                 36

 
okopowe
Najszybsze ziemniaki                                  44
 
pastewne
Azot potrzebny wiosną                                47
 
ciekawe tematy      

Skutki nadmiernych jesiennych opadów     50

Plan nawożenia azotem                            53

Co nowego w ochronie herbicydowej?        56

Kwasy humusowe poprawią żyzność gleby  59

Zmiany w asortymencie preparatów w 2021 roku          62

Jeleniowate naszych pól i lasów                 65

Prognozy plonów na podstawie zdjęć satelitarnych                                     67
 
rubryki    
Na bieżąco 6
Doniesienia z branży 39
Informacje z rynków   70 

 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat