Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Ceny nawozów ponownie idą w górę. Co w związku z tym planujesz zrobić?
 
Czekam. Na razie nie będę kupował
Kupię, ale znacznie mniej niż w ubiegłym roku
Nie stać mnie na zakupy w takich cenach
Muszę kupić i to bez względu na cenę


Artykuł z numeru: 1/2022

Kukurydza w rozkwicie

Kukurydza jest uprawą, która zapewnia najwyższą wydajność ziarna, a także paszy dla bydła, trzody chlewnej i drobiu. Każdego roku wprowadzane są na rynek nowe odmiany, coraz lepiej przystosowane do panujących u nas warunków przyrodniczo-rolniczych.


W Krajowym rejestrze na koniec 2021 r. wpisane były 232 odmiany kukurydzy.

Fot. Fiedler

Porównać ją trzeba przede wszystkim do zbóż jarych, z którymi konkuruje o podobne stanowiska w uprawie. Uśrednione wyniki plonowania w krajowej sieci porejestrowych doświadczeń odmianowych (PDO) wskazują, że plon ziarna kukurydzy rokrocznie jest o 30-40% większy od plonu innych zbóż jarych. Nawet w porównaniu do zbóż ozimych, które mają lepsze warunki do rozwoju, przewaga kukurydzy wynosi 15-20%. Obserwacje wskazują ponadto, że plonowanie kukurydzy w realiach praktyki rolniczej jest relatywnie znacznie wyższe, zwłaszcza jeśli uwzględnić tylko gleby lżejsze.
 
Coraz lepiej przystosowane
Wyhodowanie wczesnych, bardziej odpornych na chłody, a jednocześnie plennych mieszańców sprawia, że kukurydza staje się coraz bardziej „naszą rośliną”, coraz mniej wrażliwą na kaprysy pogody. Dzięki temu może być uprawiana na północy kraju, dając wysokie i stabilne plony, o odpowiedniej dojrzałości do zbioru. Istotne było powstanie, 20 lat temu, krajowego systemu doświadczeń oceniających przydatność nowych kreacji hodowlanych. Dało to podstawy do corocznego wprowadzania do praktyki rolniczej nowych odmian kukurydzy, coraz lepiej przystosowanych do panujących u nas warunków przyrodniczych i rolniczych.
 
Oceniane w PDO
W Krajowym rejestrze (KR) na koniec 2021 r. wpisane były 232 odmiany kukurydzy, z czego 33 (7 krajowych i 26 hodowli zagranicznej) to nowości, dopuszczone wiosną 2020 r. Uzupełnione najlepszymi mieszańcami z lat poprzednich i najlepszymi odmianami ze wspólnotowego katalogu CCA, wybranymi na podstawie wyników Badań Rozpoznawczych prowadzonych przez Polski Związek Producentów Kukurydzy (PZPK) wspólnie z COBORU, oceniane były w doświadczeniach PDO. Wysokie miejsce w takich badaniach gwarantuje, że odmiana sprawdzi się w warunkach Polski.
 
Odmiany kiszonkowe
W doświadczeniach z odmianami kiszonkowymi w 2021 r. badano rekordową liczbę 37 odmian, czyli więcej niż w latach ubiegłych. Średni plon zielonej masy wyniósł 657 dt/ha, a plon suchej masy był rekordowy i wyniósł blisko 217 dt/ha
 
prof. dr hab. Tadeusz Michalski
Polski Związek Producentów Kukurydzy


Komentarze
Dodaj komentarz
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat