Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy w związku z falą podwyżek cen obawiasz się o przyszłość swojego gospodaratwa?
 
Tak. Coraz bardziej
Nie. Sytuacja jest stabilna
Trudno powiedzieć, trzeba poczekać
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: 10/2021

Nawożenie wspierające zimowanie zbóż

Jednym z głównych zadań producenta zbóż w okresie jesieni jest stworzenie warunków do wytworzenia rozbudowanego systemu korzeniowego. Założenie to jest możliwe do zrealizowania w stanowisku o uregulowanym odczynie, zasobnym w dostępne formy fosforu i potasu, umiarkowanie zaopatrzonym w wodę i azot oraz pozbawionym warstw zagęszczonych.


Na stan rozkrzewienia i system korzeniowy roślin mają wpływ dostępne formy fosforu i potasu.

Fot. Gaj

Temperatura jest czynnikiem środowiskowym wpływającym na wszystkie procesy fizjologiczne roślin. Wzrost tolerancji zbóż ozimych (głównie pszenicy) na niskie temperatury wiąże się z dwoma grupami czynników:
  • lepszym ukorzeniem się rośliny – niekorzystne warunki termiczne mogą przetrwać rośliny, które do zimowego spoczynku wytworzyły co najmniej 3 liście, a więc rozpoczęły fazę krzewienia;
  • metabolizmem azotowym – zwraca się uwagę na wskaźnikową rolę zawartości kwasu glutaminowego i proliny.
Zjawiska zachodzące w roślinie przygotowujące ją do zimowania określa się jako hartowanie. W tym okresie w roślinie intensywnie zachodzą procesy zmiany struktur błon komórkowych, syntezy grupy białek silnie wiążących wodę oraz następują zmiany wzrostu lipidów w błonach komórkowych. Ponadto w roślinie przebiegają reakcje syntezy etylenu oraz związków usuwających wolne rodniki tlenowe. Wymienione procesy ograniczają warunki do wzrostu kryształków lodu w komórkach. Istotną rolę w poprawieniu warunków zimowania zbóż odgrywa ilość zgromadzonych cukrów i soli w soku komórkowym, które zwiększają gęstość właściwą cytoplazmy, obniżając o kilka stopni temperaturę zamarzania.
 
Fosfor decyduje
Aby ograniczyć ryzyko wpływu niskich temperatur na stan przezimowania roślin, należy zadbać o dobre przygotowanie roślin do spoczynku zimowego poprzez prawidłowe przedsiewne nawożenie w okresie jesiennym. Wiedza o roli składników pokarmowych w budowaniu wzrostu odporności roślin na niskie temperatury nie jest jednak w pełni wykorzystana w praktyce rolniczej. W tym kontekście pojawia się pytanie: które makro- i mikroskładniki mają szczególne znaczenie w kształtowaniu wzrostu odporności roślin na działanie niskich temperatur? Spośród makroskładników jako priorytetowe wy-
mienia się głównie trzy pierwiastki, a mianowicie azot (N), fosfor (P) i potas (K). 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat