Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy pomoc "covidowa" dla rolników jest wystarczająca?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: 1/2021

Zmiany w asortymencie preparatów w 2021 roku

W 2020 roku wycofano z rynku 237 środków ochrony roślin. Niestety, to nie koniec zmian na rynku pestycydów. Sezon 2021 będzie ostatnim dla wielu innych produktów zawierających kolejne wycofywane substancje czynne.
 
 
 

Na polskim rynku środków ochrony roślin obserwuje się od kilkunastu lat dynamiczne zmiany wynikające głównie z tzw. przeglądu substancji czynnych, prowadzonego przez Komisję Europejską (KE). Kolejne substancje czynne „wypadają”, co skutkuje corocznie wycofaniem nawet kilkudziesięciu produktów. Nowych przybywa niewiele, a problemów z agrofagami, choćby ze względu na zmiany klimatyczne, jest coraz więcej. Niełatwo odnaleźć się w tym zarówno firmom fitofarmaceutycznym, jak i samym rolnikom.

 
Przed i po wejściu do UE

Analizując krajowy rynek środków ochrony roślin na przestrzeni minionych kilkunastu lat, można zauważyć zmiany zarówno w liczbie preparatów, jak i substancji czynnych. W 2004 r. zarejestrowanych było 1100 produktów, w tym 374 substancji czynnych. W 2019 r. w rejestrze środków ochrony roślin było już 2388 preparatów, ale tylko 262 substancje czynne. Natomiast na koniec roku 2020 w rejestrze znajdowało się aż 2405 preparatów, ale tylko 251 substancji czynnych (rys. 2). Najwięcej jest herbicydów, które w roku 2020 stanowiły prawie połowę wszystkich preparatów (tab. 1). Ogólny wniosek nasuwa się jeden – wprawdzie liczba dostępnych środków ochrony roślin sukcesywnie zwiększa się i w ostatnich 16 latach nawet się podwoiła, to znacznie zmniejszyła się liczba substancji czynnych. Pozytywnym aspektem jest zwiększająca się w ostatnich latach liczba biopreparatów zawierających mikroorganizmy. W 2004 r. było tylko 12 takich preparatów, opartych na trzech gatunkach bakterii pasożytniczych i jednym gatunku wirusa owadobójczego, a w grudniu 2020 r. było już 36 produktów, zawierających kilkanaście gatunków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rejestracji podlegają biopreparaty zawierające mikroorganizmy, takie jak: wirusy, pierwotniaki, grzyby i bakterie, a nie podlegają jej te, które zawierają makroorganizmy, takie jak: nicienie pasożytnicze, drapieżne roztocze oraz pasożytnicze i drapieżne owady. Na rynku polskim jest więc dostępnych coraz więcej biopreparatów składających się z makroorganizmów – gatunków wrogów naturalnych (żywe organizmy), wykorzystywanych do zwalczania agrofagów głównie w uprawach pod osłonami i w sadach.

 
Wycofywane herbicydy

Dla producentów rolnych dużą stratą było wycofanie w 2020 r. herbicydów zawierających dikwat. Na rynku było zarejestrowanych 17 preparatów z tą substancją czynną. W ubiegłym roku „zniknęło” z rejestru 20 herbicydów posiadających w swoim składzie desmedifam, stosowanych do zwalczania chwastów w burakach cukrowych.
8 października 2020 r. upłynął ostateczny termin przechowywania, stosowania i unieszkodliwiania preparatów zawierających chloroprofam.

 
dr inż. Żaneta Fiedler  
Nowczesna Uprawa
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat