Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy pomoc "covidowa" dla rolników jest wystarczająca?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: 1/2021
Jęczmień wciąż najważniejszy
 

Wysokie temperatury powietrza oraz brak opadów deszczu obserwowane w ostatnich latach mają negatywny wpływ na plonowanie zbóż jarych, w tym także jęczmienia jarego. Coraz częściej występujące susze i niedobór wody w wielu rejonach kraju spędzają sen z powiek rolnikom.

 
 

Najwyższe plony jęczmienia uzyskano w północno-zachodniej części kraju.

Fot. Szarzyńska

I nie jest to chwilowy problem, ale prawdopodobnie będzie nam towarzyszył przez dłuższy czas. Musimy nauczyć się żyć ze zmianami, które już się zaczęły i wybierać odpowiednie odmiany.

               
Trochę lepszy rok

Rok 2020 był nieco bardziej łaskawy dla roślin jarych niż lata poprzednie, jednak nie we wszystkich rejonach kraju sytuacja wyglądała dobrze. Nietypowy przebieg pogody powodował wiele problemów i dylematów u rolników. Mimo że doświadczenia PDO były zakładane w korzystnych warunkach na przełomie marca i kwietnia, a wschody były wyrównane, to w późniejszym okresie wystąpiły trudności. Zwłaszcza na początku sezonu wegetacyjnego przygruntowe przymrozki dochodzące miejscami do -10ºC były przyczyną słabszego krzewienia się i zahamowania wzrostu. Również niedobór opadów deszczu w kwietniu powodował przesuszenie gleby i słabszy rozwój roślin. W maju, a zwłaszcza w czerwcu, pojawiły się obfite opady deszczu, które poprawiły uwilgotnienie gleby oraz stan roślin. Jednak nadmiar deszczu przyczynił się do rozwoju chorób grzybowych na niektórych doświadczeniach, a lokalne silne ulewy powodowały wyleganie dużych połaci jęczmienia. Zbiór doświadczeń przeprowadzono w większości w sprzyjających warunkach, od połowy lipca do końca sierpnia. Średni plon odmian wzorcowych jęczmienia jarego (Avatar, RGT Planet i Runner) wyniósł 65,4 dt z ha na przeciętnym poziomie (a1) i 74,7 dt z ha na wysokim poziomie agrotechniki (a2). Był on wyższy niż w roku poprzednim o blisko 5 dt z ha. Duża była rozpiętość plonów w poszczególnych rejonach kraju. Odmiany jęczmienia najlepiej plonowały w północno-zachodniej części kraju w rejonie I, gdzie na poziomie a1 uzyskały 78 dt z ha. Najsłabiej jęczmień plonował na południu kraju w rejonie V, gdzie średnio uzyskał 54 dt z ha na poziomie a1.

 

mgr inż. Joanna Szarzyńska 

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej

 
 

 

 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat