Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy pomoc "covidowa" dla rolników jest wystarczająca?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: 1/2021
Ochrona potrzebna od siewu
 

Zaprawianie materiału siewnego przeciwko chorobom i szkodnikom to zabieg kluczowy w utrzymaniu zdrowotności uprawy. Pozwala już na starcie zabezpieczyć nasiona oraz młode rośliny kukurydzy przed czyhającymi z wielu stron zagrożeniami.

 
 
Fot. Bereś 
 

Zaprawianie w dużej mierze jest działaniem zapobiegawczym, gdyż nie znamy aktualnego poziomu zagrożenia agrofagami, przeciwko którym stosuje się preparaty. Warto jednak na bieżąco prowadzić monitoring stanu fitosanitarnego pól, gdyż można wówczas sięgnąć do informacji, jakie choroby i szkodniki okresu wczesnowiosennego stanowiły problem choćby w minionym sezonie wegetacyjnym. Jakby nie było, jest to także uzasadnienie celowości stosowania ochrony chemicznej na wypadek kontroli w kolejnym okresie wegetacyjnym. Taka wiedza jest kluczowa zwłaszcza przy stosowaniu monokultury – pomaga dobrać konkretny środek na konkretny problem, o ile oczywiście jest dostępne rozwiązanie w postaci zarejestrowanego preparatu.

 
Przeciwko zgorzelom i głowniom

Sprawcy chorób występują praktycznie wszędzie, zarówno w glebie, na resztkach pożniwnych, na materiale siewnym, a także na innych roślinach uprawnych i dziko rosnących, skąd infekują kiełkujące ziarniaki lub wschodzące rośliny. Praktycznie nie ma w skali kraju plantacji kukurydzy, która byłaby wolna od jakiejkolwiek obecności patogenów, przy czym w okresie wczesnowiosennym roślinom najbardziej zagrażają sprawcy odpowiedzialni za rozwój zgorzeli siewek (z której później może rozwinąć się tzw. fuzarioza łodyg), głowni guzowatej oraz głowni pylącej kukurydzy. W ostatnich kilku latach szczególnie dała się we znaki głownia guzowata kukurydzy, która w 2019 r. lokalnie opanowywała do 100% roślin i to pomimo panującej suszy. Z kolei zgorzel siewek mocno uaktywnia się w lata z chłodnymi wiosnami, gdy kiełkowanie ziarna i wschody są wydłużone w czasie, a także gdy po siewach pojawiają się intensywne opady i na polach stagnuje woda. Tak było w minionym roku. W warunkach bardzo chłodnego maja lokalnie w niektórych regionach wzrosło zagrożenie zgorzelą, zwłaszcza że w międzyczasie zaczęło także padać.

 
Sposób na ptaki i pędraki

Ważną grupę agrofagów w uprawie kukurydzy stanowią szkodniki. Niektóre, jak np. ptaki, mogą pojawiać się na plantacjach już w chwili samego siewu.

 

dr hab. inż. Paweł K. Bereś prof. IOR – PIB, mgr Łukasz Siekaniec, mgr Ewelina Mazur

Instytut Ochrony Roślin – PIB, Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie   

 
 


Komentarze
Dodaj komentarz
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat