Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy dobrze się stało, że przedłużono zakaz sprzedaży państwowej ziemi o 5 lat?
 
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA


Artykuł z numeru: 8/2020

Jak nie pogubić się w doborze odmian?

 

Obecnie w krajowym rejestrze pszenicy ozimej znajduje się 130 odmian. Udział odmian zagranicznych jest znaczny i wynosi ponad 60%.

 
 

Duża liczba odmian pszenicy powoduje, że wybór nie jest łatwy.

Zdjęcie: Fiedler 

Spośród zarejestrowanych odmian jedną zaliczono do grupy technologicznej elitarne chlebowe (E), 52 – jakościowe chlebowe (A), 58 – chlebowe (B) i 15 – pastewne lub inne (C), a 4 to odmiany regionalne (przystosowane do lokalnych warunków i rejestrowane głównie dla zachowania bioróżnorodności, bez wymogu badania wartości gospodarczej).

 
Listy pomagają

Duża liczba odmian dostępnych na rynku nasiennym powoduje, że wybór nie jest łatwy. W trafnym wyborze pomocne mogą być Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa (LOZ). Listy te tworzone są w poszczególnych województwach na podstawie wyników doświadczeń PDO z uwzględnieniem zróżnicowanego plonowania odmian w wybranych rejonach kraju. Decyzje dotyczące List podejmowane są autonomicznie na szczeblu odpowiednich województw i corocznie aktualizowane. Dla pszenicy ozimej w każdym województwie rekomendowanych jest od 5 do 16 odmian. W roku bieżącym na LOZ znajduje się łącznie 38 odmian, w tym 2 z Katalogu Wspólnotowego Odmian Roślin Rolniczych (CCA). W niemal wszystkich województwach rekomendowana jest odmiana Artist, a w ponad połowie województw – RGT Kilimanjaro, Linus, RGT Bilanz, Hondia  i Rotax. Rekomendacja odmian w większości województw świadczy o ich dużej stabilności plonowania w różnych warunkach glebowo-klimatycznych oraz przy różnym przebiegu pogody w poszczególnych latach badań. W ostatnim czasie, przy dużej nieprzewidywalności pogody, ma to istotne
znaczenie.

 
mgr inż. Andrzej Najewski

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej

 


Komentarze
Dodaj komentarz
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat