Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Artykuł z numeru: 6/2020

Burak lubi bor

 

Plantatorzy buraków cukrowych chcący uzyskać wysokie plony korzeni i cukru muszą traktować równorzędnie potrzeby pokarmowe tej rośliny względem mikro- i makroskładników.

 
 

Efekty dokarmiania dolistnego buraków cukrowych zależą od wielu czynników i dlatego są bardzo zróżnicowane

w poszczególnych latach.        
Zdjęcie: Artyszak 

Pomimo że zapotrzebowanie na mikroskładniki nie jest liczone w dziesiątkach kilogramów na hektar, to jednak stosunkowo niewielkie ilości mają wpływ na wzrost i rozwój roślin oraz ich plonowanie.

Dawki nawozów mikroelementowych powinno się regulować przy uwzględnieniu zasobności gleby w składniki pokarmowe, sposobu uprawy, warunków pogodowych oraz spodziewanego plonu. Plonotwórcze działanie mikroskładników ujawnia się w sytuacji skrajnego ich niedoboru oraz wysokiego poziomu produkcji. Badania przeprowadzone przez IUNG-PIB w Puławach we współpracy z Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą (2012) wskazują, że 75% gleb w Polsce charakteryzuje się niedostateczną zawartością boru, a 40% gleb jest ubogich w miedź. Prawidłowe zaopatrzenie roślin w mikroskładniki jest bardzo ważne, ponieważ ich naturalne zasoby w glebach nie są wystarczające dla pokrycia wysokoplonujących odmian buraków cukrowych.

Funkcje mikroskładników w roślinie są bardzo złożone, lecz generalnie ta grupa składników mineralnych decyduje o wykorzystaniu azotu w warunkach intensywnej uprawy roślin. Mikroelementy kontrolują gospodarkę azotową buraków, która przejawia się zarówno wzrostem plonów korzeni, jak i większą w nich zawartością cukru.

 
prof. UPP dr hab. Renata Gaj

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat