Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: 2/2020

Mniejszy plon odmian kiszonkowych

Odmiany o najwyższych plonach zielonej masy wcale nie muszą być najlepsze pod względem plonów suchej masy.
Zdjęcie: Dreczka

Porównując zbiorczo wyniki plonów suchej masy wszystkich 25 odmian kukurydzy na kiszonkę badanych w PDO, okazuje się, że w pierwszych 10 znalazło się: 7 odmian średnio wczesnych i 3 średnio późne.

Przebieg pogody w minionym roku nie był sprzyjający dla kukurydzy. Dominującym problemem był niedobór wody, który dotknął blisko 70% powierzchni kraju.
 
Silna presja suszy

Braki wody wystąpiły w całym rejonie tzw. wielkich dolin, ale najbardziej dotkliwe były w zachodniej części, tj. ziemi lubuskiej, zachodniej Wielkopolsce i północnej części Śląska. Niedobór opadów zaznaczył się tam już od wczesnej wiosny, a susza trwała przez cały okres letni. Sytuację tylko gdzieniegdzie ratowały lipcowe opady burzowe, tworząc punktowo „wyspy” lepszego plonowania. Na większości terenów środkowo-wschodniej i wschodniej części Polski opadów w okresie letnim było nieco więcej, a kukurydza dzięki swoim zdolnościom adaptacyjnym plonowała nadspodziewanie dobrze. Najlepsze warunki wilgotnościowe panowały na północnych i południowych krańcach kraju, zwłaszcza w ich wschodnich częściach. Tam też plony były największe.

 
prof. Tadeusz Michalski
Polski Związek Producentów Kukurydzy
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat