Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Artykuł z numeru: 11/12/2018
Druzgocące skutki tegorocznej suszy
 
Tegoroczna pogoda pozostawiła głębokie ślady w przyrodzie i rolnictwie. Było to widoczne nawet z orbity Ziemi. Astronauta Aleksander Gerst na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) komentował: „zdjęcia Europy Środkowej i Niemiec zrobione za dnia, po kilku tygodniach nocnych lotów, przedstawiają szokujący widok – wszystko, co powinno być zielone, jest suche i brązowe”.

Stan runi tydzień po opadach deszczu po wielotygodniowej suszy – na pierwszym planie po prawej kępa kupkówki pospolitej, po lewej kostrzewy trzcinowej (Słupia Wielka, Wielkopolska, koniec października br.).  

Zdjęcie: Domański 

Wilgotność gleb trwałych użytków zielonych zależy od dwóch czynników: klimatycznego bilansu wodnego i poziomu zwierciadła wody gruntowej. Ale poziomy wody gruntowej mogą być określane w oparciu o szczegółowe mapy dla kraju, które... jak do tej pory w Polsce nie zostały opracowane. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB tym zakresem badań środowiskowych dotyczących poziomu wód gruntowych się nie zajmuje. A zatem według resortu rolnictwa nie ma możliwości określenia klimatycznego bilansu wodnego (KBW) dla użytków zielonych. Dlatego nie można oszacować szkód na łąkach, mimo że tegoroczne straty z powodu suszy są naprawdę duże.

Brak pomiarów oraz potwierdzonej dokumentacji rozmiarów klęski suszy na użytkach zielonych w obecnym stanie prawnym wyklucza gospodarstwa rolne posiadające powyższe grunty z możliwości jakiejkolwiek pomocy krajowej. Natomiast zwracając się o pomoc zewnętrzną do instytucji unijnych, strona Polska nie jest w stanie w wiarygodny sposób udokumentować klęski suszy na obszarze użytków zielonych, przez co wyklucza ten rodzaj gospodarstw z pomocy Unii Europejskiej.

Susza niszczy bakterie glebowe

Fala upałów może wpłynąć na nasze gleby silniej, niż wcześniej sądzono. Spowodowana nimi susza jest szczególnie szkodliwa dla bakterii glebowych oraz ich ekologicznych powiązań, i to nie tylko w okresie jej trwania, ale też później. Gleby, będąc nie tylko siedliskiem ekologicznie ważnym, są także jednymi z najważniejszych graczy w układzie klimatycznym. Ponieważ w nich zachodzą procesy biochemiczne, dostarczają roślinom składniki odżywcze i zależnie od stanu magazynują węgiel lub uwalniają CO2.

 prof. Piotr Julian Domański
 
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat