Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Na jakie ugrupowanie zagłosujesz w wyborach do Europarlamentu?
 
Koalicja Europejska
Prawo i Sprawiedliwość
Inne ugrupowanie
Nie zagłosuję


Artykuł z numeru: 10/2018

Oziminy można wysiewać dłużej

Zboża ozime po wiosennym ruszeniu wegetacji korzystają z pozimowego zapasu wilgoci w glebie i dzięki szybszemu startowi są mniej podatne na wiosenne i letnie susze.
 
 
 

Dobrze doprawiona i uwilgotniona rola znacząco obniża ryzyko niepowodzenia późnego siewu pszenicy ozimej (18.11.2016 r.). 

Zdjęcie: Kościelniak 

Jednym z bardzo ważnych czynników agrotechnicznych decydujących o plonach ozimin jest zadbanie o to, żeby rośliny w okres spoczynku zimowego weszły dobrze ukorzenione, rozwinięte oraz zahartowane. Oprócz przebiegu pogody zależy to od terminu siewu, który w głównej mierze wiąże się z datą zejścia z pola przedplonu oraz uwilgotnieniem gleb w trakcie siewu.

 
Skrócona wegetacja

Upalna, sucha, wręcz śródziemnomorska pogoda wiosną i latem bieżącego roku obok dużej obniżki plonów wszystkich upraw na terenie całego kraju, zwłaszcza w części północno-zachodniej i środkowej, spowodowała gwałtowne przyspieszenie wegetacji roślin. Na Opolszczyźnie zbiór zbóż i rzepaku zakończył się w ostatnich dniach lipca, a kukurydzę ziarnową rozpoczęto kosić już 20 sierpnia. Miało to miejsce m.in. w RSP Wydrowice k. Niemodlina, specjalizującej się w uprawie tej rośliny na glebach lekkich.

Na zwięźlejszych glebach w okolicy Brzegu kukurydzę na ziarno rozpoczęto młócić w ostatnich dniach sierpnia, tj. miesiąc wcześniej w porównaniu do ubiegłych lat. 10 września wilgotność ziarna niektórych dostaw do punktu skupu wynosiła tylko 15%. Podobnie bardzo wcześnie skoszono kukurydzę na kiszonkę.

W zaistniałej sytuacji wyjątkowo wcześnie uwolniły się stanowiska po kukurydzy i zniknął problem, czy korzystnej będzie po niej wysiać oziminę, czy też zboże jare. Pojedynczy rolnicy zdecydowali się nawet na siew rzepaku ozimego.

Drugą rośliną zbieraną późno z pola jest burak cukrowy. Tutaj termin wykopków narzucają cukrownie. Jeśli dostawa przypada na grudzień lub styczeń, to zdrowy rozsądek podpowiada, że wczesne wykopki przyniosą większe straty cukru, więc lepiej kopać jak najpóźniej.

Co wysiać po późnych przedplonach?

Dylemat wyboru uprawy po późnym przedplonie dla mnie jest bezdyskusyjny. Po kukurydzy najlepiej siać zboża ozime, jeżeli pozwoli na to właściwe, nie nadmierne uwilgotnienie gleby. W dobrych stanowiskach warto wysiać pszenicę, a w lżejszych jęczmień, pszenżyto i żyto. To zalecenie opieram na wieloletnich obserwacjach poczynionych u rolników w województwie opolskim oraz analizie wyników ścisłych doświadczeń terenowych IUNG sprzed 27 lat i nowych, realizowanych w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego pod nadzorem COBORU.

 
dr Władysław Kościelniak
doradca rolny
 
 


Komentarze
Dodaj komentarz
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat