Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: 9/2018

Gdzie na dni soi i kukurydzy?

Od końca sierpnia aż do końca października na terenie całego kraju planowane są liczne spotkania polowe poświęcone soi i kukurydzy. Warto sprawdzić, które są najbardziej interesujące z punktu widzenia gospodarstwa i na nie pojechać.
 
 
Dni soi to okazja do poszukiwania nowych odmian na polach demonstracyjnych i konsultacji ze specjalistami.
Zdjęcie: Panek
 
Okazji do wzięcia udziału w spotkaniach polowych w najbliższych tygodniach znowu będzie wiele. Tym razem w roli głównej będą odmiany soi i kukurydzy. Ich organizatorami na ogół są firmy hodowlano-nasienne, związki branżowe i ośrodki badawcze. Terminy i miejsca ciekawszych wydarzeń przedstawia mapa.
 
Sporo dni soi
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Głubczycach oraz Top Farms Głubczyce – zapraszają na „VIII Dzień Soi. Inicjatywa białkowa COBORU”. Program imprezy obejmuje krótką konferencję w Nowych Gołuszowicach (restauracja Los Amigos) oraz polowe warsztaty sojowe. W SDOO Głubczyce zostanie zaprezentowana bogata kolekcja doświadczeń odmianowych i agrotechnicznych, a w Top Farms Głubczyce towarowa produkcja nasion soi. Zaplanowano także „Polowy Panel Dyskusyjny” i debatę z udziałem specjalistów z zakresu produkcji, skupu i przetwórstwa soi w Polsce.
 
Telefon: 77 485 26 94
 
Wielkopolska Izba Rolnicza oraz As Trade Oil - organizują w Nowych Skalmierzycach „Wielkopolskie Święto Soi”. Na poletkach demonstracyjnych zaprezentowanych zostanie 6 odmian soi wraz z technologią ich uprawy. W programie przewidziano także omówienie wieloletniego planu zwiększania udziału białka pochodzenia krajowego w paszach dla zwierząt, prezentację technologii uprawy soi i jej wykorzystania oraz pokazy polowe siewu soi i zabiegów ochrony roślin.
E-mail: wirost@wir.org.pl
Telefon: 62 592 80 18
 
Danko Hodowla Roślin - organizuje „Dzień Soi Danko” w Szelejewie. Program imprezy jest bardzo bogaty. W części wykładowej poruszone zostaną następujące zagadnienia:
 
  • hodowla soi w Danko Hodowla Roślin;
  • perspektywy postępu w hodowli nowych odmian soi dla polskiego rolnictwa;
  • agrotechnika i opłacalność uprawy soi;
  • rozwój rynku soi w Czechach oraz prezentacja toastera;
  • produkcja paszy z nasion soi metodą ekstruzji;
  • perspektywy dla soi według Agrolok.
W części polowej przewidziano lustrację poletek z odmianami soi.
 
Telefon: 65 513 48 88
 
AgroYoumis - zaprasza na Dzień Soi do Stężycy (restauracja Wyspa Wisła). W programie spotkania przewidziano: 
 
  • prezentację nowych odmian soi AgroYoumis i porady agrotechniczne;
  • omówienie technologii produkcji soi opartej na rozwiązaniach BASF;
  • prezentację systemu MaxProd (eliminacji substancji antyżywieniowych);
  • przedstawienie możliwości kontraktacji i skupu soi towarowej.
Natomiast warsztaty polowe będą obejmować prezentację kolekcji odmian soi oraz doświadczeń nawozowych i ochroniarskich. Ponadto przewidziano pokaz pracy ekstrudera.

E-mail: info@agroyoumis.pl
 
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi wraz z partnerami, którymi są Naukowo-Badawcze Centrum Rozwoju Soi AgeSoya, Uniwersytet Rzeszowski oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, organizują Dzień Soi w Jarosławiu. Wydarzenie to jest częścią projektu „Opracowanie innowacyjnej biodegradowalnej otoczki dla nasion soi opartej na biopolimerach z surowców odnawialnych dla zwiększonej tolerancji roślin na niekorzystne warunki środowiskowe (Biosoycoat)”. Lider konsorcjum przedstawi cele i zakres tematyczny projektu, a partnerzy wygłoszą referaty. Następnie w warunkach polowych zostaną zaprezentowane doświadczenia odmianowe, z inokulantami oraz z otoczkami.

E-mail: sz.linek@agesoya.com
Telefon: 531 626 676
 
Naukowo-Badawcze Centrum Rozwoju Soi AgeSoya - zaprasza na polową prezentację rezultatów międzynarodowych badań hodowlanych do Janowa Lubelskiego (Strefa Inwestycyjna Borownica). Temat wiodący to: Innowacyjne technologie szansą na wdrożenie potencjału genetycznego. Program obejmuje:
pokaz polowy linii soi o unikalnych cechach genetycznych oraz z potencjałem plonowania ok. 70 dt/ha;
prezentację szczepionek bakteryjnych (inokulantów);
pokaz siewnika wykorzystywanego w technologii INTEQ;
prezentację systemu MaxProd.
 
 
Prograin Zia - organizuje Dzień Soi w Białej. Spotkanie rozpocznie się zwiedzaniem kolekcji odmian soi, a następnie będzie kontynuowane w restauracji "Pod Łysą". Zaplanowano tam trzy wykłady: dlaczego warto uprawiać soję, wybrane zagadnienia z agrotechniki soi oraz rozwiązania BASF w ochronie soi.
 
Mniej imprez z kukurydzą
 
Polski Związek Producentów Kukurydzy zaprasza rolników do czterech lokalizacji: Kobierzyce (Małopolska Hodowla Roślin, Oddział Kobierzyce), Osiny (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, ZD Osiny), Szepietowo (Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie) oraz Słupia Wielka (Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, SDOO Słupia Wielka). W Kobierzycach głównymi atrakcjami będą „Labirynt kukurydziany” i degustacja produktów spożywczych na bazie kukurydzy. Celem imprezy jest promocja kukurydzy wykorzystywanej w przetwórstwie rolno-spożywczym. Natomiast pozostałe spotkania będą dedykowane producentom kukurydzy. W Osinach, Szepietowie i Słupi Wielkiej przewidziano zwiedzanie bogatych kolekcji odmian kukurydzy, pokazy pracy maszyn do siewu i zbioru kukurydzy oraz zakiszania ziarna. Ponadto odbędą się wykłady tematyczne i konsultacje z ekspertami.
 
Caussade - wraz z firmami partnerskimi (Kalizea i Bioagris) organizuje dni kukurydzy w Prusinowicach i Kocewie. Caussade w obu lokalizacjach zaprezentuje kolekcję odmian o różnym przeznaczeniu (ziarno, kiszonka, biogaz i bioetanol) i szerokim zakresie wczesności oraz wykłady tematyczne. Natomiast podmioty skupujące kukurydzę Kalizea (grys) i Bioagra (bioetanol) zapraszają rolników do konsultacji na swoje stoiska.
 
FarmSaat – firma ta postawiła na liczbę spotkań plenerowych, bo w całej Polsce planuje ich przeprowadzić aż 31. We wszystkich lokalizacjach będzie prezentowana najnowsza kolekcja odmian kukurydzy hodowli FarmSaat AG oraz mają być omówione najczęstsze problemy w uprawie kukurydzy.
 
IGP - w Lubiniu planowane jest ustanowienie oficjalnego rekordu Polski w zawartości energii w kiszonce z kukurydzy (odmiana Quentin), a w Starowicach – bicie oficjalnego rekordu Polski w plonie kukurydzy uprawianej na ziarno (odmiany Codigip, Quentin, Mogekko, Coditime i Baychaka). Wydarzenia te będą nadzorowane przez sędziego z Biura Rekordów. Partnerami obu imprez są firmy Class oraz K+S. Natomiast na demofarmach IGP Polska w Małocinie, Miodarach, Jasieńcu, Gościejewie, Wiązownicy, Rudnikach i Skotnikach prezentowana będzie kolekcja odmian kukurydzy w szerokim zakresie wczesności. Dodatkowo w Małocinie odbędzie się wykład prof. Zbigniewa Podkówki nt. kiszonka z kukurydzy podstawą żywienia bydła.
 
RAGT - celem spotkania w Rząśnie będzie prezentacja kolekcji odmian kukurydzy na kiszonkę RAGT. W programie przewidziano także omówienie przebiegu wegetacji, najczęściej popełnianych błędów w uprawie oraz najważniejszych zagrożeń ze strony szkodników i chorób.

E-mail: swojtowicz@ragt.fr  
 
 

Joanna Panek
Nowoczesna Uprawa


Komentarze
Dodaj komentarz
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat