Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Artykuł z numeru: nr 8/2018
Bardzo ważne uprawki pożniwne
 

Podstawowym celem uprawki pożniwnej jest jak najszybsze przerwanie kapilarnego podsiąkania wody do wierzchniej warstwy i jej wyparowywania z warstwy ornej pola.

 
 

Byłoby ideałem, gdyby uprawę ścierniska prowadzono zaraz po przejeździe kombajnu.             

Zdjęcie: Dreczka, firmowe
 

Bardzo duży udział zbóż w strukturze zasiewów i zbliżająca się do miliona ha powierzchnia uprawy rzepaku wiążą się z wielką skalą prowadzenia uprawy pożniwnej po ich zbiorze. Odgrywa ona bardzo ważną rolę, bo Polska leży w rejonie, gdzie ilość opadów jest niewystarczająca do wysokiej produkcji rolnej. Jednak czasami zdarza się, że jest niedoceniana i bagatelizowana, pomimo tego, że w ostatnich latach coraz częściej występuje susza.

 
Nie warto zwlekać

Uprawa pożniwna często uważana jest za prosty zabieg, który może być wykonany bez przywiązywania należytej staranności. Czasami też z powodu spiętrzenia szeregu prac jest odkładana na dalszy plan i wykonywana dopiero, kiedy pole jest już porośnięte samosiewami i chwastami. Warto w tym miejscu nadmienić, że wszelkie korzyści, jakie można uzyskać z wykonania uprawy pożniwnej, wynikają z prawidłowego terminu jej przeprowadzenia. Następuje on bezpośrednio po zbiorze roślin schodzących z pola latem, a więc rzepaku i zbóż. Wówczas należy jak najszybciej wykonać uprawę pożniwną lub podorywkę – jeżeli ktoś jeszcze wykorzystuje w tym celu pług.

 
dr hab. Ireneusz Kowalik
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
 
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat