Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: nr 8/2018
Do letniego podsiewu wysuszonych łąk
 

Chcąc szybko zwiększyć plonowanie użytku zielonego w pierwszych dwóch latach, warto zastosować intensywne odmiany życicy mieszańcowej i festulolium.

 
 

Po wypadnięciu w następstwie suszy wartościowych gatunków traw szybko rozwijają się bardziej prymitywne rośliny, które z gospodarczego punktu widzenia są chwastami. 

Zdjęcie: Domański 

Wskutek pogłębiającej się suszy w bieżącym roku, należy się liczyć ze znaczącym spadkiem plonów wszystkich upraw. W przypadku użytków zielonych już pierwszy pokos był o 30% mniejszy, zaś drugiego rolnicy w większości nie uzyskali. Według Podlaskiej Izby Rolniczej obecnie stosowana metodologia określenia klimatycznego bilansu wodnego nie daje prawdziwego obrazu suszy oraz powodowanych przez nią strat. Szczególnie dotkliwy dla rolników województwa podlaskiego jest brak danych, a co za tym idzie nieogłaszanie suszy na użytkach zielonych, które są podstawową bazą paszową dla bydła mlecznego. Nieodzowna będzie renowacja wielu hektarów łąk i pastwisk zniszczonych suszą.

 
Najłatwiej podsiać

Jedną z najtańszych i skutecznych metod przywracania produkcyjności użytków zielonych jest podsiew. Jego przeprowadzenie jest zasadne, jeśli powierzchnia użytku jest wyrównana, udział sitów lub śmiałka darniowego nie przekracza 20%, zioła i chwasty dwuliścienne zajmują ponad 50% powierzchni, natomiast brakuje traw wysokich i roślin motylkowatych. 

 

prof. Piotr Julian Domański

 
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat


Advertisement