Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: nr 8/2018
Wybór jest obfity
 

Różnica między najlepiej i najgorzej plonującą odmianą pszenicy ozimej w badaniach PDO w ostatnich 3 latach wynosiła 21,6 dt/ha na przeciętnym poziomie agrotechniki i 20,1 dt/ha na poziomie intensywnym.

 

Aktualną oficjalną ocenę cech rolniczo-użytkowych posiada w Polsce 89 odmian pszenicy ozimej.               

Zdjęcie: Panek 

Zbożem o największym znaczeniu gospodarczym w Polsce jest pszenica ozima. Świadczy o tym duży i stabilny areał uprawy, wynoszący w ostatnich latach blisko 2 mln ha. Znaczna jest też liczba odmian w krajowym rejestrze, a także oferowanych na rynku nasiennym zarówno z krajowego rejestru, jak i wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA).

 
Dużo zmian na liście

Na początku br. zarejestrowano 13 nowych odmian pszenicy ozimej, a pod koniec czerwca na wniosek hodowcy skreślono 8 (Askalon, Baletka, Belenus, Boomer, Bystra, Meister, Olivin i Speedway). Po tych zmianach w krajowym rejestrze znajduje się 113 odmian pszenicy ozimej. Spośród nich 2 to odmiany regionalne, 1 zaliczono do grupy technologicznej elitarne chlebowe (E), 51 – jakościowe chlebowe (A), 46 – chlebowe (B), 1 – na ciastka (K) i 12 – pastewne lub inne (C).

 
Andrzej Najewski

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
w Słupi Wielkiej

 
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat


Advertisement