Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: nr 7/2018
 
Międzyplony tylko mieszane
 

Wraz ze wzrostem specjalizacji gospodarstw rolnych nastawionych na produkcję zbóż, kukurydzy, rzepaku i roślin okopowych spada różnorodność gatunkowa w płodozmianie.

 Przykład wielogatunkowej mieszanki poplonowej o działaniu fitosanitarnym i strukturotwórczym.  
Zdjęcie: Domański, Panek 

Mieszanki międzyplonowe są „lekarstwem” dla gleb między plonami głównymi. Przy ocenie i wyborze mieszanki decydująca jest nie tylko ilość wytworzonej przez rośliny masy nadziemnej, ale także wpływ systemu korzeniowego na aktywność życia biologicznego i właściwości strukturalne gleby. Mieszanka międzyplonowa powinna mocno zagęszczać obsianą powierzchnię oraz głęboko przerastać profil glebowy.

Strukturotwórcze działanie

Wysiewając mieszanki, trzeba odpowiednio dobierać rośliny pod względem ich wymagań glebowych i agrotechnicznych (tabela). Gatunki będące komponentami mieszanki powinny mieć zbliżoną długość okresu wegetacji oraz tempo wzrostu i rozwoju. Pożądane jest, aby w mieszance dominował gatunek dobrze plonujący w danym rejonie, możliwie najlepiej dostosowany do warunków glebowo-klimatycznych i agrotechnicznych. Korzyści wysiewu mieszanek w porównaniu do siewu jednogatunkowego są następujące:

·          większe plony biomasy nadziemnej i korzeniowej;

·          bardziej różnorodne wydzieliny korzeniowe;

·          większa aktywność mikrobiologiczna i tworzenie humusu;

·          bardziej efektywne wykorzystanie czynników wzrostu (światło, woda i składniki pokarmowe);

·          mniejsze ryzyko wylegania (podpora roślin sąsiednich);

·          zwiększenie różnorodności gatunkowej bioróżnorodności;

·          lepsze tłumienie inwazji chwastów.

 
prof. Piotr Julian Domański
 
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat