Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: nr 7/2018
Trudna uprawa rzepaku ozimego
 

Ogólnie w 2017 r. dobrze plonowały odmiany rzepaku ozimego wykazujące lepszą zdrowotność oraz mniej podatne na osypywanie się nasion, zwłaszcza przy opóźniających się zbiorach.

 Zbiór staje się utrudniony, kiedy górne partie łanu rzepaku są już bardzo dojrzałe, a dolne jeszcze prowadzą asymilację.            
Zdjęcie: Broniarz, Dreczka 

Plonowanie rzepaku ozimego w sezonie wegetacyjnym 2017 r. nie było satysfakcjonujące dla jego producentów. Niestety, podobnie może być w bieżącym roku. Wiele niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz duża presja szkodników i chorób powodują straty w plonowaniu. Również cena zbytu nasion rzepaku w przypadku mniejszych plonów nie jest wystarczająca, aby pokryć wzrastające nakłady na jego uprawę. Wszystko to może zniechęcić wielu rolników do wysiewu rzepaku w nowym sezonie. Producenci, którzy zdecydują się uprawiać rzepak na swoich polach, będą już wkrótce decydować o wyborze odpowiedniej odmiany. Podjęcie decyzji mogą ułatwić wyniki doświadczeń realizowanych w ramach systemu porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO).

 Wiele niekorzystnych zjawisk

W poprzednim sezonie wegetacyjnym (2016/17) po zimie praktycznie nie obserwowano strat roślin na polach. Natomiast w okresie wznowienia wegetacji niekorzystna dla rzepaku była duża różnica temperatury między dniem i nocą. Jednak największe zagrożenie stanowiły późno występujące silne przymrozki. Zwłaszcza na początku maja, gdy rośliny zakwitały, spadki temperatury poniżej –3°C uszkadzały rozwinięte kwiaty. Wielkość strat zależała nie tylko od spadku temperatury, ale także od długości jej trwania.

 
Jacek Broniarz
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
w Słupi Wielkiej
 
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat