Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: nr 7/2018
 Plon i zimotrwałość
 

Różnica między najlepiej i najsłabiej plonującymi odmianami jęczmienia ozimego w ostatnim trzyleciu średnio wyniosła prawie 19 dt/ha.

 Właściwie wybrana odmiana może plonować o 20 dt/ha wyżej od przypadkowej.  
Zdjęcie: Dreczka

Wybór odpowiedniej odmiany to bardzo istotna decyzja, z którą powinien się zmierzyć każdy, kto chce w pełni wykorzystać walory jęczmienia ozimego i uzyskać wysoki plon. Dlatego przed decyzją o wyborze i zakupie nasion należy się zapoznać nie tylko z ofertą rynku, ale przeprowadzić wnikliwą analizę cech oferowanych odmian. Rynek oferuje szereg odmian jęczmienia ozimego, w większości zagranicznych. Nie wszystkie kreacje są poddawane badaniom w naszych warunkach klimatyczno-glebowych.

 
Nadal pod kontrolą

Krajowy rejestr roślin rolniczych zawiera aktualnie 33 odmiany jęczmienia ozimego. Dominują tu kreacje wielorzędowe pastewne (28), a znacznie mniej jest dwurzędowych (zaledwie 4 pastewne i 1 browarna). Wśród zarejestrowanych odmian jęczmienia ozimego bardzo duży udział mają odmiany zagraniczne (stanowią 87%), a tylko 4 kreacje są rodzimej hodowli.

 
Joanna Szarzyńska
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
w Słupi Wielkiej
 
 
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat