Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: nr 7/2018
Zadbaj o pełne wschody rzepaku
 

Jedną z głównych przyczyn niepełnych wschodów rzepaku i słabego rozwoju korzeni są błędy popełniane w przygotowaniu roli pod siew. Nasiona rzepaku są małe. Dlatego muszą być wysiewane na głębokość 2-3 cm do wilgotnej i starannie doprawionej gleby.

 
 

Zakrzywienie korzenia to typowa reakcja na zbitą glebę, co jest często spotykane krótko po wprowadzeniu uprawy w systemie bezorkowym.  

Zdjęcie: Kościelniak

Pomimo dużych nakładów rzepak do niedawna charakteryzował się dobrą opłacalnością. Jednak w ostatnich dwóch latach jego ceny utrzymywały się na umiarkowanym lub niskim poziomie, co przy gorszym plonowaniu z ledwością wystarczało na pokrycie poniesionych nakładów. W bieżącym roku z powodu wyjątkowo niekorzystnego przebiegu pogody już od siewu oraz dużej presji szkodników, plony na zdecydowanej większości plantacji będą niskie albo nawet bardzo niskie.

 
Kolejny kiepski sezon

Plon nasion rzepaku tworzy się z materiałów zapasowych zgromadzonych w korzeniach, łodygach, liściach i łuszczynach. Zatem występuje tutaj prosta zależność – im rośliny wytworzą większą suchą masę korzeni i części nadziemnych – tym wydadzą większe plony. Specyfiką rzepaku ozimego jest to, że przebywa na polu 11 miesięcy i narażony jest na kaprysy pogodowe. Ponadto nieustannie jest atakowany przez liczne choroby i szkodniki.

Rzepak ozimy pochodzi z basenu Morza Śródziemnego i w związku z tym posiada duże, specyficzne potrzeby wodne, chociaż na etapie jesiennego rozwoju są one jeszcze małe. Do prawidłowego wzrostu i rozwoju rozet oraz korzeni wystarcza mu łącznie 60-80 mm deszczu. Wówczas buduje głęboki system korzeniowy. Dzięki temu może pobierać wodę i składniki pokarmowe z głębszych warstw gleby. Ubiegłej jesieni uwilgotnienie gleb było duże, a nawet bardzo duże. Dlatego rośliny zawiązały płytki, słabo rozwinięty system korzeniowy.

Rzepak główną masę korzeniową tworzy jesienią, a na wiosnę korzenie przyrastają tylko do początku kwitnienia. Natomiast największe zapotrzebowanie na wodę występuje w trakcie kwitnienia i zawiązywania łuszczyn, gdy rośliny wytwarzają najwięcej suchej masy. W tym okresie potrzeby wodne wynoszą 250-300 l/m2 plantacji. Warto pamiętać, że współczynnik transpiracji rzepaku należy do wysokich i wynosi ok. 600 l/kg s.m.

 
Wszędzie się nie uda

Rzepak ozimy można uprawiać na wielu typach gleb różniących się składem mechanicznym i podłożem oraz właściwościami fizycznymi i chemicznymi, klasy bonitacyjnej I-IVa. Udaje się również na glebach klasy IVb, ale pod warunkiem, że są z natury dobrze uwilgotnione i niezakwaszone. Optymalne pH mieści się w przedziale 5,8-7,0. Źle znosi gleby o zbytnio zagęszczonej warstwie ornej i podornej, gdyż prowadzi to do zaburzeń rozwoju korzeni, które nie są w stanie głębiej się przebić.

 
dr Władysław Kościelniak
doradca rolny
 
 


Komentarze
Dodaj komentarz
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat