Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Na jakie ugrupowanie zagłosujesz w wyborach do Europarlamentu?
 
Koalicja Europejska
Prawo i Sprawiedliwość
Inne ugrupowanie
Nie zagłosuję


Artykuł z numeru: nr 6/2018
Długa lista odmian
 

Spośród tegorocznych nowości w pszenicy ozimej szczególnie wyróżnia się Euforia, która łączy bardzo dobrą plenność i wysoką wartość technologiczną, a ponadto cechuje się dobrą zimotrwałością.

 
 

Nowe odmiany pszenicy ozimej w badaniach rejestrowych na intensywnym poziomie agrotechniki w większości plonowały powyżej 100 dt/ha. 

Zdjęcie: Dreczka 

Na początku br. w krajowym rejestrze pszenicy ozimej przybyło 13 nowych odmian, w tym 4 z grupy A, 6 z grupy B i 1 pastewna (grupa C). Ponadto zarejestrowano 2 odmiany regionalne (Ostka Grodkowicka i Ostka Gruboziarnista Grodkowicka). Odmiany te są naturalnie przystosowane do lokalnych warunków, a ich rejestracja ma na celu przede wszystkim zachowanie bioróżnorodności. Odmiany te są wpisywane do krajowego rejestru bez wymogu badania wartości gospodarczej, stąd nie uwzględniono ich w tabeli i opisach. Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się 121 odmian pszenicy ozimej, w tym 2 regionalne, 1 z grupy technologicznej elitarne chlebowe (E), 55 – jakościowe chlebowe (A), 49 – chlebowe (B), 1 – na ciastka (K) i 13 – pastewne lub inne (C).

Zagraniczne już w przewadze

Pszenica ozima jest gatunkiem, w którym udział odmian zagranicznych jest znaczący. W ostatnich kilkunastu latach udział ten systematycznie się zwiększał i w 2016 r. wynosił już 68%. Jednak ta niekorzystna dla polskiej hodowli tendencja ostatnio nieco się zmieniła. W 2018 r. tylko 4 nowo zarejestrowane odmiany pochodziły z hodowli zagranicznych. Stąd udział odmian obcego pochodzenia w krajowym rejestrze zmniejszył się do 64%.

 
Andrzej Najewski

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
w Słupi Wielkiej

 
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat