Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Jak oceniasz sześć miesięcy działalności Jana K. Ardanowskiego na stanowisku ministra rolnictwa?
 
Dobrze
Źle
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: nr 5/2018
Wymogi dla odmian
 

Wytworzony przez roślinę rzepaku plon stanowi wypadkową wielu różnych cech odmiany, zwłaszcza jej wytrzymałości na warunki stresowe.

 
 

Odporność na wymarzanie jest warunkowana genetycznie (z lewej odmiana bardziej odporna).  

Zdjęcie: Broniarz, Panek 

Obecnie do krajowego rejestru wpisanych jest 140 odmian rzepaku ozimego. Większość stanowią odmiany mieszańcowe, bo 102. Zmniejsza się liczba zarejestrowanych odmian populacyjnych, których jest obecnie 38. Blisko 90% odmian zarejestrowanych w Polsce pochodzi z zagranicy. Ponad połowę stanowią nowe kreacje, czyli wpisane do rejestru w ostatnich pięciu latach.

 
Muszą być plenne

Nowe odmiany cechują się z reguły dużą plennością, a także bardzo dobrą jakością nasion. Są to stałe elementy ulepszania odmian w pracach hodowlanych. Poziom plonowania jest również jednym z głównych kryteriów oceny odmian w badaniach urzędowych przed ich zarejestrowaniem w Polsce. Warto pamiętać, że cecha plenności jest warunkowana genetycznie. Jednak duży wpływ na nią mają warunki siedliskowe (głównie gleba), czynniki agrotechniczne i przebieg pogody. Wytworzony przez roślinę rzepaku plon stanowi wypadkową wielu różnych cech odmiany, zwłaszcza jej wytrzymałości na warunki stresowe, np. niska temperatura lub niedobór opadów oraz odporność na choroby.

 
Jacek Broniarz

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
w Słupi Wielkiej

 
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat


Advertisement