Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Artykuł z numeru: nr 3/2018
Cenny w zmianowaniu
 

Zaletą grochu jest krótka wegetacja trwająca 90-110 dni. Dojrzewa w pierwszych dniach lipca i wcześnie zwalnia stanowisko dla roślin ozimych.

 
 

Wiosenne uprawki pod groch nie powinny przekraczać głębokości siewu. 

Zdjęcie: Kościelniak 
 

Spośród kilkunastu gatunków roślin bobowatych znaczenie gospodarcze posiadają: bobik, groch siewny, łubin wąskolistny, soja oraz fasola na konsumpcję. Wspólną cechą tej grupy roślin jest to, że pozostawiają po sobie bardzo dobre stanowisko dla innych upraw. Nasiona zawierają dużo białka, a soja również tłuszczu. Natomiast wadą są substancje antyżywieniowe. Skład chemiczny nasion i plonowanie bobowatych zestawiono w tabeli.

W 2016 r. w naszym kraju rośliny bobowate w strukturze zasiewów zajmowały tylko 2,8%, tj. ok. 200 tys. ha. W naszych warunkach klimatyczno-glebowych jest miejsce dla wszystkich gatunków bobowatych i ich udział w strukturze zasiewów można z powodzeniem zwiększyć do 15-20%. Wówczas będzie zachowane prawidłowe następstwo roślin. Podobnie jak rzepak, bobowate na to samo pole powinny wracać po upływie 4 lat. Jaki gatunek wybrać do uprawy? O tym obok jakości stanowiska decyduje opłacalność i możliwości zbytu nasion.

 
dr Władysław Kościelniak
doradca rolny
 
 

 

 
 
    
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat