Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Artykuł z numeru: nr 3/2018
Duże plony = duże dawki
 

Kukurydza spośród składników pokarmowych największe zapotrzebowanie wykazuje na potas. Pierwiastek ten pełni w roślinie szereg funkcji, ale szczególnej uwagi wymagają dwie, tj. gospodarka azotem oraz wodą.

 
 

Odpowiednie zaopatrzenie roślin w potas pomaga lepiej gospodarować wodą gdy nadejdzie susza.           

Zdjęcie: Dreczka, Gaj

Ze względu na dużą ilość produkowanej biomasy kukurydza potrzebuje znacznie większych ilości składników pokarmowych niż zboża. Wrażliwość kukurydzy na zaopatrzenie w składniki pokarmowe wykazuje dużą zmienność w okresie wegetacji. Szczególne znaczenie odgrywają początkowe fazy wzrostu do wykształcenia 8 liści.

 
Zwiększyć podaż fosforu

Kukurydza wykazuje największą reakcję na nawożenie fosforem. Jako gatunek ciepłolubny charakteryzuje się dużą wrażliwością na niską temperaturę, co przejawia się zmniejszonym pobieraniem fosforu we wczesnych fazach rozwojowych. Najlepszym rozwiązaniem zmniejszenia wpływu niekorzystnego oddziaływania warunków atmosferycznych na kukurydzę jest zwiększenie stężenia fosforu w roztworze glebowym w celu umożliwienia jego pobierania. Efekt ten można uzyskać w dwojaki sposób: stosując nawożenie zlokalizowane, które wykonuje się łącznie z siewem nasion, lub poprzez zastosowanie fosforu w postaci nawozu płynnego.

 
dr hab. Renata Gaj
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
 
  
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat