Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Artykuł z numeru: nr 3/2018
Duże zmiany w jęczmieniu jarym
 

Zarejestrowane niedawno nowe odmiany jęczmienia jarego cechują się dość dobrą odpornością na choroby, a zwłaszcza na rdzę jęczmienia i ciemnobrunatną plamistość.

 
 

Zdrowotność nowych odmian jęczmienia jarego na tle zarejestrowanych wcześniej ogólnie jest lepsza.  

Zdjęcie: Dreczka 

Po styczniowym posiedzeniu komisji ds. rejestracji zbóż jarych dyrektor COBORU zatwierdził wpis do krajowego rejestru 10 nowych odmian jęczmienia jarego. Wśród zarejestrowanych odmian znalazła się 1 browarna – RGT Atmosphere oraz 9 pastewnych – Ismena, Maggie, Runner, Eldorado, Etolie, Farmer, MHR Fajter, Pilote i Rezus. Odmiany MHR Fajter, Rezus, Eldorado i Farmer pochodzą z rodzimej hodowli (wszystkie pastewne), a pozostałe 6 wywodzi się z hodowli zagranicznych.

 
Bardzo duży wybór

Aktualnie krajowy rejestr jęczmienia jarego liczy 77 kreacji. Dominują w nim odmiany pastewne (48). Nieco mniej jest odmian browarnych (29). Blisko 58% stanowią odmiany zagraniczne, a pozostała część pochodzi z krajowych hodowli.

 
Joanna Szarzyńska
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
w Słupi Wielkiej
 
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat