Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: nr 2/2018
Chemiczne wojny roślin
 

Wiele gatunków roślin wydziela do środowiska rozmaite substancje chemiczne, które wywierają niekorzystny wpływ na inne rośliny znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie.

 
 

Allelopatina wyizolowana z kłączy perzu właściwego hamuje wzrost korzonków zarodkowych m.in. kukurydzy i owsa.               Zdjęcie: Snopczyński

Podczas sezonu wegetacyjnego na polach uprawnych toczy się zacięta konkurencja pomiędzy chwastami i roślinami uprawnymi o dostęp do zasobów środowiska. Rozpoczyna się ona w momencie, gdy choćby jeden z czynników niezbędnych do wzrostu i rozwoju (światło, woda, składniki pokarmowe, przestrzeń) znajduje się w ilości niewystarczającej dla zaspokojenia potrzeb wszystkich roślin. Niestety, do tego rodzaju rywalizacji chwasty są zazwyczaj dużo lepiej przystosowane i szybko zdobywają przewagę, zakłócając optymalny wzrost i rozwój upraw. Bezpośrednia szkodliwość chwastów nie ogranicza się tylko do konkurencji. Udowodniono, że wiele gatunków roślin wydziela do środowiska rozmaite substancje chemiczne, które wywierają niekorzystny wpływ na inne rośliny znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie. Zjawisko to określa się mianem allelopatii.

 
Dwojaki wpływ

Dawno temu człowiek zauważył, że niektóre gatunki roślin wywierają na inne wpływ niebędący efektem konkurencji. Demokryt (460-370 r. p.n.e.) już w starożytności odkrył, że do niszczenia korzeni drzew można wykorzystać mieszaninę kwiatów łubinu nasączonych sokiem szaleju jadowitego. Na przestrzeni wieków rolnicy bazując na własnych doświadczeniach ustalili, które rośliny reagują na siebie pozytywnie, a które negatywnie, i korzystali z tej wiedzy w praktyce, nie znając genezy tego zjawiska.

 
Tomasz Snopczyński

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB,
Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli we Wrocławiu

 
 
    
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat