Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: nr 2/2018
Wyniki ciągle rosną
 

Wysokie plonowanie kukurydza zawdzięcza zdolności prowadzenia fotosyntezy typu C4. Jest ona o 25% bardziej efektywna od fotosyntezy typu C3, typowej dla roślin uprawnych naszego klimatu.

 Omijak – kukurydza bez doglebowego nawożenia fosforanem amonu (22.06.2012 r.).               
Zdjęcie: Kościelniak 

Kukurydza do masowej uprawy na ziarno i kiszonkę w Polsce weszła kilkanaście lat temu. Obecnie jest obok pszenicy najbardziej dochodową rośliną zbożową. Bardzo ważną jej zaletą jest to, że uprawiana na ziarno pozostawia w słomie i korzeniach mnóstwo materii organicznej. Stosunek plonu ziarna do plonu słomy wynosi jak 1:1,7-2. Przyjmując plon ziarna 100 dt/ha, do gleby ze słomą trafia 170-200 dt/ha suchej masy. Do tego należy dodać materię organiczną zgromadzoną w korzeniach, którą można oszacować na kolejne tony. Słoma kukurydzy i jej korzenie korzystnie oddziałują na glebę. Oprócz pozostawienia dużej ilości składników pokarmowych i materii organicznej rozluźnia zwięzłe gleby, a na lekkich zwiększa pojemność wodną.

 
Regularny dopływ odmian

W ostatnich kilkudziesięciu latach nastąpił olbrzymi postęp w plonowaniu kukurydzy. Pod koniec lat 90. XX w. ówczesne odmiany (mieszańce) kukurydzy plonowały na poziomie 45-50 dt/ha ziarna, a obecnie uprawiane w bardzo dobrych warunkach wydają plony 150-180 dt/ha (w przeliczeniu na 14% wilgotności). Ten skok w plonowaniu w pewnym stopniu wynika z doskonalenia agrotechniki, ale większą rolę odegrał tu postęp w hodowli, która w swoich pracach wykorzystuje zjawisko heterozji. W uprawie znajdują się odmiany dwu- i trójliniowe o różnej wczesności. W warunkach przyrodniczych naszego kraju kluczową rolę odgrywają odmiany należące do trzech grup wczesności:

·          wczesne – FAO do 220;

·          średnio wczesne – FAO 230-250;

·          średnio późne – FAO 250-280.

 
dr Władysław Kościelniak
doradca rolny
 
 

Omijak – kukurydza bez doglebowego nawożenia fosforanem amonu (22.06.2012 r.).               

Zdjęcie: Kościelniak 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat