Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: nr 2/2018
Bez azotu nie plonują
 

Dla zbóż ozimych za wartość krytyczną Nmin w glebie przyjmuje się 120 kg N/ha. Jeśli analiza chemiczna Nmin przeprowadzona przed ruszeniem wegetacji wykaże 70 kg N/ha, to w nawozie trzeba zastosować ok. 50 kg N/ha.

 Niska temperatura panująca w okresie stosowania dawki startowej azotu przemawia za wnoszeniem go w formie amonowej i azotanowej.
Zdjęcie: Dreczka

Poprawne ustalenie dawki azotu jest znacznie trudniejszym zadaniem niż oszacowanie dawki fosforu i potasu. Dawka azotu wymaga precyzyjnego ustalenia i uwzględnienia nie tylko aspektu ekonomicznego, ale przede wszystkim zachowania wartości produktu. Niezbędnym warunkiem do określenia dawki azotu, którą należy zastosować w formie nawozu mineralnego, jest oznaczenie lub oszacowanie ilości azotu dopływającego ze źródeł pozanawozowych, głównie z gleby. Zadanie to jest trudne, bo wymaga uwzględnienia:

·          ilości azotu mineralnego w glebie w momencie siewu rośliny lub rozpoczęcia wegetacji (wiosna);

·          szybkości mineralizacji azotu organicznego w glebie w okresie wzrostu rośliny.

 
Podział jest koniecznością

Najlepszym sposobem żywienia azotem jest jego ciągłe dostarczanie roślinie, zgodnie z potrzebami fizjologicznymi. Ograniczeniem takiego założenia są koszty wykonywania zabiegu. W wiosennym prowadzeniu zbóż ozimych w Polsce zasadniczo stosuje się dwie (czasami trzy) dawki azotu. Taka strategia wynika głównie z częstych suszy glebowych, które ograniczają szybkość działania azotu zastosowanego pogłównie. Niedobór tego składnika w glebie ogranicza plonowanie roślin. Natomiast nieumiejętne oszacowanie jego dawki może stanowić zagrożenie dla środowiska. Ważną rolę w podejmowaniu decyzji o wielkości dawki azotu odgrywa:

·          zakładana końcowa struktura łanu;

·          aktualny stan rozkrzewienia łanu wiosną tuż przed ruszeniem wegetacji.

 
dr hab. Renata Gaj
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat