Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Twoje gospodarstwo poniosło straty z powodu suszy?
 
Tak, powyżej 70 proc.
Tak, poniżej 70 proc.
Nie


Artykuł z numeru: 11/12/2017
Postęp w herbicydach
 
Jedyną herbicydową substancją aktywną z nowej grupy chemicznej i posiadającą nowy mechanizm działania jest kwas pelargonowy, który wcześniej pełnił rolę wspomagacza.
 
 

Chemiczną metodę zwalczania chwastów należy wspierać zabiegami agrotechnicznymi, bo pula dostępnych rozwiązań systematycznie się kurczy.

Zdjęcie: Dreczka 

Rolnicy prowadzący rynkową produkcję roślinną są na ogół świadomi faktu, że różnice w nazwie środka ochrony roślin nie muszą oznaczać odmiennego składu. O tym, jak środek działa, nie decyduje jego nazwa, ale substancja aktywna, która jest „sercem” środka ochrony roślin i jego najważniejszym składnikiem. To od niej zależy, czy środek ochrony roślin może być stosowany do zwalczania chwastów, szkodników czy chorób. Ma także decydujące znaczenie dla ustalania warunków bezpiecznego stosowania środka, który ją zawiera.

 
Różne przyczyny zmian

Substancje aktywne środków ochrony roślin na ogół są na rynku przez pewien czas, a następnie są wycofywane i zastępowane nowymi. Zmiany w ich dostępności wywołane są szeregiem czynników: rosną wymagania odnośnie bezpieczeństwa, firmy konkurujące ze sobą opracowują nowe rozwiązania w ochronie roślin, a ponadto z biegiem czasu organizmy szkodliwe wykształcają odporność na niektóre substancje aktywne. Niniejszy artykuł poświęcony jest zmianom na rynku herbicydów od 2000 r. do chwili obecnej.

 
prof. Ewa Matyjaszczyk

Instytut Ochrony Roślin – PIB
w Poznaniu

 
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat