Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy zmiany dotyczące agencji rolnych są korzystne dla rolników?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Text
Artykuł z numeru: 11/12/2017
Bronić się przed gryzoniami
 

Gryzonie licznie występujące w gospodarstwie można zniszczyć, stosując rodentycydy w karmnikach deratyzacyjnych rozstawianych jednocześnie wewnątrz i na zewnątrz budynków.

 Mysz polna na zimę chętnie przeprowadza się do budynków gospodarczych.  
Zdjęcie: Ignatowicz 

Magazyny gospodarskie nęcą gryzonie z całej okolicy, bo dostarczają im ciepła, licznych kryjówek, pokarmu i wody. Do najważniejszych gryzoni w gospodarstwie należą: mysz domowa, mysz polna i szczur wędrowny. Ich szkodliwość polega nie tylko na zjadaniu zgromadzonych plonów, przechowywanej paszy czy podanej zwierzętom karmy, ale także na zanieczyszczaniu przechowywanych produktów moczem, odchodami, włosami i innymi częściami ciała, które są nośnikami wielu czynników chorobotwórczych.

 
Stawiać bariery

Od współczesnego producenta rolnego wymaga się, aby pierwotna produkcja żywności odbywała się w gospodarstwie wolnym od gryzoni. Szkodliwe myszy i szczury zwalcza się metodami mechanicznymi oraz chemicznymi. Ale nadal najskuteczniejszym sposobem walki ze szkodnikami w zabudowaniach magazynowych i w ich okolicy jest stosowanie rodentycydów, czyli chemicznych środków gryzoniobójczych, umieszczanych w karmnikach deratyzacyjnych.

 

prof. Stanisław Ignatowicz

Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie

 
 
 

 

 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone