Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy ogrodzenie na naszej wschodniej granicy pomoże w zwalczaniu ASF?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Text
Artykuł z numeru: nr 6/2017
Okradną Cię z plonu
 
Na podstawie ostatnich badań można sądzić, że obok porażonych bulw najpoważniejszym źródłem infekcji pierwotnej zarazy ziemniaka są oospory.
 

Charakterystyczne nekrotyczne plamy na liściach spowodowane porażeniem zarazą ziemniaka.  

Zdjęcie: Osowski 
 

Ziemniak pojawił się w Europie w drugiej połowie XVI w. i stopniowo zyskiwał na znaczeniu i zasięgu uprawy. Obecnie jest 3. najczęściej uprawianą rośliną na świecie przeznaczoną na żywność. Pomimo dużego znaczenia jego uprawa związana jest z dużym ryzykiem spowodowanym występowaniem licznych chorób pochodzenia grzybowego, bakteryjnego i wirusowego oraz wywoływanych przez czynniki abiotyczne. Do najgroźniejszych chorób nękających ziemniaka zaliczyć można zarazę i alternariozę ziemniaka.

 
Ogromne straty

W przypadku zarazy ziemniaka za najważniejsze źródło infekcji pierwotnej do końca ubiegłego stulecia uważano porażone bulwy, zarówno chore sadzeniaki, jak i bulwy pozostawione na polu oraz wyrzucone wiosną na sterty odpadowe. Jednak po zawleczeniu do Europy typu kojarzeniowego A2 zaczęło funkcjonować nowe źródło infekcji pierwotnej, jakim są zarodniki przetrwalnikowe – oospory, które mogą przetrwać w glebie w formie spoczynkowej przez 3-4 lata. Współistnienie wymienionych pierwotnych źródeł infekcji sprawia, że w niektórych latach porażenie roślin ziemniaka na plantacjach obserwuje się już na przełomie maja i czerwca. Obecnie na podstawie ostatnich badań można sądzić, że obok porażonych bulw oospory są najpoważniejszym źródłem infekcji pierwotnej zarazy ziemniaka.

 
dr Jerzy Osowski

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB,
Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie

 
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone