Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Nowoczesna UprawaPrzedsiębiorca RolnyRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy ogrodzenie na naszej wschodniej granicy pomoże w zwalczaniu ASF?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Text
Artykuł z numeru: 2/2012
Zboża jare zasiej jak najwcześniej
 
Zboża jare są roślinami dnia długiego. Wysiane odpowiednio wcześnie już na przełomie kwietnia i maja zawiązują długie, dorodne kłosy.
 
Ta sama odmiana pszenżyta jarego wysiana wiosną (z lewej) i późną jesienią (stan 17.06.2010). Zdjęcie: Dreczka, Kościelniak
 
Zboża jare ciągle są ważną grupą roślin w naszym kraju. Powierzchnia ich zasiewów w ostatnich latach kształtowała się na poziomie blisko 2 mln ha: jęczmień – 1 mln ha, owies – 550 tys. ha, pszenica – 320 tys. ha, pszenżyto – 115 tys. ha. Plonami formy jare zdecydowanie ustępują ozimym, co jest spowodowane krótszym okresem wegetacji, wyraźnie większą wrażliwością na niedobory opadów od fazy strzelania w źdźbło do dojrzewania i mniejszym ulistnieniem (pszenica, pszenżyto). Szczególnie dotkliwe dla plonów zbóż jarych są susze majowo-czerwcowe, zwłaszcza w środkowej Polsce, co znajduje potwierdzenie w wynikach PDOiR (tabela). W tych doświadczeniach potwierdzała się reguła, że przy niedoborze opadów spada efektywność wyższego poziomu agrotechniki.
Wydaje się, że przy ocieplającym się klimacie racjonalnym sposobem na wzrost plonów zbóż jarych jest przyspieszenie terminu ich siewu. W niektórych przypadkach można się pokusić nawet o przesunięcie wysiewu na późną jesień. Korzyści z późnojesiennego siewu pszenicy jarej, tzw. przewódek i pszenżyta jarego, wykazano w doświadczeniach poletkowych i na polach produkcyjnych. Realizowano je m.in. w Hodowli Roślin Strzelce – grupa IHAR, w zakładach: Strzelce, Kończewice i Małyszyn. Zwyżki plonów obu gatunków z siewu późnojesiennego w stosunku do wiosennego wyniosły od kilku do kilkunastu dt/ha. Ich źródłem było wydłużenie wegetacji i wcześniejsze kalendarzowo osiąganie kolejnych faz rozwojowych. Prawdopodobnie niemałe znaczenie miało też lepsze ukorzenienie roślin i większa dostępność do wody pozimowej.
 
dr Władysław Kościelniak
doradca rolny
 
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone